Automatyczna karta oceny ryzyka zawodowego pozwala:

  • automatycznie określić listę zagrożeń na jakie narażony jest pracownik wykonujący swoje obowiązki w danej lokalizacji,
  • stworzyć bazę zagrożeń na jakie narażony jest pracownik na różnych obszarach.