Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Innerweb > Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Działania związane z realizacją koncepcji Przemysłu 4.0 obejmują poza technologiami także interakcje z ludźmi i bezpieczeństwo pracy. jednym z głównych przekonań tego rozwoju jest to, że ludzie są w nim niezbędni. Łączność pomiędzy ludźmi a maszynami, wraz z integracją technologii informacyjnej, jest fundamentem sukcesu.

Jednak fabryka działająca według zasad Przemysłu 4.0 przedstawia nowe i dotychczas nieznane problemy i niebezpieczeństwa. Ponowne skonfigurowanie obszaru produkcyjnego, zmiany narzędzi czy ruchu sprzętu, stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa pracy.

InnerWeb pozwala przeciwdziałać tym problemom dzięki możliwości zbierania danych w czasie rzeczywistym, zanim potencjalne niebezpieczeństwo stanie się rzeczywistością. Wykorzystaj monitoring lokalizacji, który pozwoli Ci wykrywać i raportować. Nasz system potrafi natychmiastowo wykryć przypadki wejścia operatora do obszaru niebezpiecznego lub niekontrolowanego odejścia pracownika z miejsca wykonywania pracy niebezpiecznej.

Oceń poziom ryzyka

Dzięki aplikacji mobilnej InnerWeb w szybki sposób sprawdzisz lub wprowadzić poziom ryzyka dla każdego zadania. Wproadzanie koncepcji przemysłu 4.0 musi także przestrzegać podstawowych założeń praktyki BHP. Musi być wykonana ocena ryzyka każdego scenariusza, dla którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Pamiętaj, że wrażliwym aspektem każdego środowiska produkcyjnego zawsze był i pozostaje człowiek pracujący w tym środowisku i nie powinno się szczędzić żadnych wysiłków dla ochrony ludzi, niezależnie od tego jakie procesy produkcyjne zostały wdrożone.