Scenariusz - Demo – Zadanie 9

Added: 05.06.2020
0

Zamknięcie pozwolenia na prace z użyciem ognia – dozór pożarowy 1h i 4h

Bardzo użyteczne jest to, że InnerWeb® możesz dopasować do potrzeb i zasad panujących na Twoim zakładzie. Z panelu administratora w pełnej wersji można ustawić ile czasu powinien trwać dozór pożarowy i po ilu minutach można całkowicie zamknąć pozwolenie z użyciem ognia. Tych różnych dostępnych funkcji jest bardzo wiele.

Gdybyś potrzebował wprowadzić nową funkcję w InnerWeb® jest to jak najbardziej możliwe. Przyjmujemy zgłoszenia na wprowadzanie usprawnień w systemie ponieważ to Ty najlepiej wiesz jakie narzędzia są Ci potrzebne do efektywnej pracy. Dawne metody i narzędzia wymagają odświeżenia i usprawnienia. W tym InnerWeb jest świetny. Elastyczny do Twoich potrzeb.

Zamknięcie pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne wykonuje się klikając na nie wewnątrz informacji o pozwoleniu na prace. System zapyta o potwierdzenie i wymagać będzie złożenia podpisu biometrycznego w tym celu. Tylko osoba otwierająca takie pozwolenie może je zakończyć bo jest za nie odpowiedzialna.

W pełnej wersji systemu przynajmniej jeden pracownik musi w sposób ciągły monitorować miejsce pracy aż upłynie godzina czasu. Na zakładach przemysłowych gdzie ryzyko zaprószenia ognia jest bardzo niskie czas ten skrócony może być nawet do 30 minut.

Dla potrzeb Demo po przejściu w Tryb Dozoru 1h można od razu zakończyć Dozór Pożarowy klikając ponownie w to pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne.

Możesz odejść od miejsca pracy aby sprawdzić, że ALARM pożarowy nadal jest aktywny w czasie Dozoru 1h.

Idea jest taka, że po dozorze pożarowym należy przekazać nadzór pożarowy nad miejscem pracy pracownikowi odpowiedzialnemu w danym obszarze – najczęściej brygadziście, który będzie pracował na tej linii przez kolejne 3 godziny. Do przekazania nadzoru miejsca pracy obie osoby muszą być obecne w danej lokalizacji. Przekazywanie nadzoru nad miejscem pracy pozwala zakończyć pracę firmie zewnętrznej i pozwala im się oddalić z miejsca prac.

Dozór 4h w wersji Demo zostaje wyświetlony u pracownika firmy zewnętrznej. Po ponownym kliknięciu można zakończyć te prace pozostawiając podpis potwierdzający dokonanie weryfikacji miejsca pracy po upływie 4h od zakończenia prac.

Podczas Dozoru 4h nie ma potrzeby przebywania w miejscu pracy w trybie ciągłym. Ważne aby być czujnym. W pełnej wersji można ustawić powiadomienia np. co 30 min aby pracownik podszedł w te miejsce – jak tylko lokalizacja w systemie potwierdzi obecność pracownik będzie mógł wrócić do swoich zajęć.

InnerWeb potrafi informować / alarmować w dowolnych sytuacjach związanych z ruchem pracowników i obiektów co może bardzo podnieść bezpieczeństwo pracy przy różnych uwarunkowaniach. Przykładem może być wibracja z informacją na opasce wszystkich pracowników w przypadku gdy wózek widłowy znajduje się mniej niż 15 metrów od pracownika. (świetne narzędzie dla pracowników niesłyszących) Alarm gdy pracownicy gromadzą się w jednej lokalizacji (oznaka zdarzenia / wypadku). I wiele innych.

Zdecyduj co dalej: