Inteligentna fabryka czyli Smart Factory jest to koncepcja zakładu przemysłowego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej” czyli Przemysłu 4.0. Terminem tym określa się fabrykę, w której realizowana jest daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego. Tego typu zakład bazuje na systemach cyber-fizycznych, ich integracji z wykorzystaniem przemysłowego Internetu Rzeczy oraz nowych metodach organizacji produkcji.