Przykładowe dane:

Ilość użytkowników systemu: 470
Ilość radiolatarni BLE: 2600
Ilość aktywnych kart: 2200 (o ile dotyczy)

Koszt instalacji sieci (jednorazowo): 49*2600 = 127.400 zł + koszty podróży / delegacji -> wykorzystanie posiadanych urządzeń mobilnych
Koszt aktywnych kart (jednorazowo): 160*2200 = 352.000 zł

Licencja InnerWeb: 1000 + 470*17 + 2200 * 5 = 19.990 zł / m-c

Poniższa oferta obejmuje bardzo duży obszar monitorowania przez InnerWeb w wielu budynkach dla 470 użytkowników systemu i stałej obserwacji 2200 różnych pracowników. Zakład znajduje się w sąsiednim województwie więc koszty logistyczne wymagają prowadzenia prac w ramach delegacji. Całkowity koszt wdrożenia to 479.400 zł + VAT (z kartami aktywnymi), a miesięczna opłata licencyjna wraz z kosztami stałego serwisu i opieki wyniesie 19.990 zł + VAT (redukcja obecnych kosztów utrzymania papierowych pozwoleń o ok. 70%).

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Nie uwzględnia ona wszystkich czynników i zmiennych jakie mogą być ujęte w finalnej umowie. Akceptacja oferty, którą w drodze indywidualnej wyceny otrzymasz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, po zaakceptowaniu wymagać będzie również podpisania stosownej umowy współpracy, która reguluje wszelkie możliwe spory i niejasności. W kolejnych latach koszt instalacji systemu InnerWeb oraz koszt abonamentu będzie ulegał zmianie adekwatnie do zmian cen produktów i usług na rynku, określonych w umowie. Informacje ujęte w tym artykule mają charakter informacyjny i dotyczą wdrożeń InnerWeb realizowanych w 2020 roku. Informacje szczegółowe o sposobie obliczenia poszczególnych elementów składowych przedstawionej oferty znajdują się w zakładce Oferta.