Inżynier XXI Wieku

Inżynier XXI Wieku

Zapraszamy do obejrzenia video- relacji firmy InnerWeb® , która brała udział w konferencji "Inżynier XXI wieku".

World Industry Programming "WIP" Sp. z o.o 

www.innerweb.pl

e-mail: [email protected]