Przykładowe dane:

Ilość użytkowników systemu: 40
Ilość radiolatarni BLE: 125
Ilość aktywnych kart: 100 (o ile dotyczy)

Koszt instalacji sieci (jednorazowo): 89*125= 11.125 zł + koszty podróży / delegacji -> wykorzystanie posiadanych urządzeń mobilnych
Koszt aktywnych kart (jednorazowo): 160*100= 16.000 zł

Licencja InnerWeb: 1000 + 40*49 + 100 * 5 = 3.460 zł / m-c

Poniższa oferta obejmuje bardzo niewielki obszar monitorowania InnerWeb, dla 40 użytkowników systemu i stałej obserwacji 100 różnych pracowników. Zakład znajduje się blisko naszej siedziby więc koszty logistyczne są niewielkie. Całkowity koszt wdrożenia to 27.125 zł + VAT (z kartami aktywnymi) a miesięczna opłata licencyjna wraz z kosztami stałego serwisu i opieki wyniesie 3.460 zł + VAT (redukcja obecnych kosztów utrzymania papierowych pozwoleń o ok. 70%).

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Nie uwzględnia ona wszystkich czynników i zmiennych jakie mogą być ujęte w finalnej umowie. Akceptacja oferty, którą w drodze indywidualnej wyceny otrzymasz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, po zaakceptowaniu wymagać będzie również podpisania stosownej umowy współpracy, która reguluje wszelkie możliwe spory i niejasności. W kolejnych latach koszt instalacji systemu InnerWeb oraz koszt abonamentu będzie ulegał zmianie adekwatnie do zmian cen produktów i usług na rynku, określonych w umowie. Informacje ujęte w tym artykule mają charakter informacyjny i dotyczą wdrożeń InnerWeb realizowanych w 2020 roku. Informacje szczegółowe o sposobie obliczenia poszczególnych elementów składowych przedstawionej oferty znajdują się w zakładce Oferta.