System InnerWeb

Innerweb > System InnerWeb

InnerWeb to postęp w organizacji pracy na zakładzie przemysłowym.

Pobierz pełne case study

Wdrożenie systemu w jedyne 3 tygodnie!

Największe zalety systemu InnerWeb

Redukcja biurokracji nawet o 92%

Mobilne pozwolenia na prace

Pozwolenia na prace to pewien proces lub raczej procedura, która jest bardzo rozpowszechniona na zakładach przemysłowych w branży Automotive. Przypuszczam, że proceder ten jest znany również w innych branżach. Jeżeli masz swoje przemyślenia, z którymi chcesz się podzielić to zapraszam do kontaktu za pośrednictwem redakcji. Bardzo interesuje się tą tematyką i z ciekawością posłucham o podobieństwach i różnicach w innych gałęziach przemysłu.

wyższy poziom bezpieczeństwa

Zarządzanie ryzykiem

Automatyzacja Oceny Ryzyka Miejsca Pracy przyszłością rozwoju bezpieczeństwa prowadzonych prac na zakładzie przemysłowym. Temat bezpieczeństwa pracowników, którzy codziennie realizują swoje zadania oraz zakładów pracy jest kopalnią do odkrywania nowych rozwiązań. Osoby odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa z pewnością wciąż dokładają starań, aby prace można było wykonywać bez obaw o utratę zdrowia.

wyższy poziom bezpieczeństwa

Zarządzanie ryzykiem

Automatyzacja Oceny Ryzyka Miejsca Pracy przyszłością rozwoju bezpieczeństwa prowadzonych prac na zakładzie przemysłowym. Temat bezpieczeństwa pracowników, którzy codziennie realizują swoje zadania oraz zakładów pracy jest kopalnią do odkrywania nowych rozwiązań. Osoby odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa z pewnością wciąż dokładają starań, aby prace można było wykonywać bez obaw o utratę zdrowia.

optymalizacja ruchu pracowników

Analityka Ruchu

Sprawne zarządzanie zespołem ludzi, stanowi bardzo duże wyzwanie dla niejednego menedżera. Zakłady przemysłowe zatrudniają często po kilka tysięcy osób. Są to w większości pracownicy zatrudnieni na stałe, jak również pracownicy kontraktowi firm zewnętrznych, realizujący zlecone im zadania. Przy takiej ilości osób nietrudno popełnić jakiś błąd. Oczywiście, wszystkich tych pracowników można podzielić na osoby pracujące: umysłowo, umysłowo-fizycznie czy fizycznie. Każda grupa ma swojego menedżera, którego zadaniem jest właściwa koordynacja pracy.

lokalizacja pracowników i urządzeń

System geolokalizacji

Rozkładając hasło geolokalizacja pracowników na mniejsze części możemy wnioskować, że ma to związek z ziemią, lokalizacją i pracownikami. Mamy zatem do czynienia z informacjami o lokalizacji pracowników na obszarze zakładu. Porównać to można do monitoringu wewnątrz zakładowego z tą różnicą, że w przypadku kamer posiadamy jeden strumień danych w postaci obrazu. Geolokalizacja pracowników i obiektów daje nam setki, a nawet tysiące strumieni danych w postaci wartości liczbowych oraz tekstowych.

lokalizacja pracowników i urządzeń

System geolokalizacji

Rozkładając hasło geolokalizacja pracowników na mniejsze części możemy wnioskować, że ma to związek z ziemią, lokalizacją i pracownikami. Mamy zatem do czynienia z informacjami o lokalizacji pracowników na obszarze zakładu. Porównać to można do monitoringu wewnątrz zakładowego z tą różnicą, że w przypadku kamer posiadamy jeden strumień danych w postaci obrazu. Geolokalizacja pracowników i obiektów daje nam setki, a nawet tysiące strumieni danych w postaci wartości liczbowych oraz tekstowych.

wyższy poziom bezpieczeństwa

Ochrona PRZED-pożarowa

Ochrona przeciwpożarowa vs ochrona PRZED-pożarowa jak porównać obydwa systemy ? Okazuje się, że można wyjść poza obecne schematy i zautomatyzować pewne procesy, które za cel mają przeciwdziałać pojawieniu się pożarów. Ochrona przeciwpożarowa ograniczała się dotychczas do metod zwalczania pożaru opierając swoje działanie na kontroli i skutecznej weryfikacji czy pojawił się pożar czy też nie. Technologia dążyła do coraz lepszego wykrywania. Jednak nawet gdyby osiągnęła swoje mistrzostwo i generowała alarm na sekundę po tym jak powstaje pożar to i tak mamy do czynienia z żywiołem ognia.

wyższy poziom bezpieczeństwa

Ochrona PRZED-pożarowa

Ochrona przeciwpożarowa vs ochrona PRZED-pożarowa jak porównać obydwa systemy ? Okazuje się, że można wyjść poza obecne schematy i zautomatyzować pewne procesy, które za cel mają przeciwdziałać pojawieniu się pożarów. Ochrona przeciwpożarowa ograniczała się dotychczas do metod zwalczania pożaru opierając swoje działanie na kontroli i skutecznej weryfikacji czy pojawił się pożar czy też nie. Technologia dążyła do coraz lepszego wykrywania. Jednak nawet gdyby osiągnęła swoje mistrzostwo i generowała alarm na sekundę po tym jak powstaje pożar to i tak mamy do czynienia z żywiołem ognia.

System Lidar

Wirtualny Skan 3D zakładu

InnerWeb® z Lidarem stworzył możliwość wirtualnego spaceru po zakładzie przemysłowym. Wszystko to jest możliwe gdy zeskanujemy wybrany obszar i otrzymamy chmurę punktów. Wykorzystujemy obecnie do tego procesu najnowszego iPada PRO. Odkrywa ona przed nami wiele ukrytych tajemnic. Po zeskanowaniu obszaru stworzona zostaje trójwymiarowa chmura punktów, która daje niesamowity efekt. W porównaniu do zdjęć satelitarnych czy lotniczych jest o wiele bardziej satysfakcjonująca. Lidar dzięki zaawansowanej optyce oraz technologii laserowej stał się bardzo dokładnym narzędziem pomiarowym.

System Lidar

Wirtualny Skan 3D zakładu

InnerWeb® z Lidarem stworzył możliwość wirtualnego spaceru po zakładzie przemysłowym. Wszystko to jest możliwe gdy zeskanujemy wybrany obszar i otrzymamy chmurę punktów. Wykorzystujemy obecnie do tego procesu najnowszego iPada PRO. Odkrywa ona przed nami wiele ukrytych tajemnic. Po zeskanowaniu obszaru stworzona zostaje trójwymiarowa chmura punktów, która daje niesamowity efekt. W porównaniu do zdjęć satelitarnych czy lotniczych jest o wiele bardziej satysfakcjonująca. Lidar dzięki zaawansowanej optyce oraz technologii laserowej stał się bardzo dokładnym narzędziem pomiarowym.

Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Zarządzanie ewakuacją

Ewakuacja z miejsca pracy to sytuacja nadzwyczajna, wynikająca z wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dużą rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa odgrywa profil działalności danej firmy. W jednych zagrożenia są znikome, natomiast w drugich wielce prawdopodobne. Każdy pracodawca musi jednak przygotować scenariusze takich zdarzeń. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo od tego będzie zależeć bezpieczeństwo i życie ludzi. Trzeba wyznaczyć wyjścia i drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórek, koordynatorów nadzorujących cały ten proces oraz przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne.

Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Zarządzanie ewakuacją

Ewakuacja z miejsca pracy to sytuacja nadzwyczajna, wynikająca z wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dużą rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa odgrywa profil działalności danej firmy. W jednych zagrożenia są znikome, natomiast w drugich wielce prawdopodobne. Każdy pracodawca musi jednak przygotować scenariusze takich zdarzeń. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo od tego będzie zależeć bezpieczeństwo i życie ludzi. Trzeba wyznaczyć wyjścia i drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórek, koordynatorów nadzorujących cały ten proces oraz przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne.

kontrola uprawnień pracowników

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Dokładna analiza procesu i wypływu, jaki na przeciętny dzień pracy wnosi stosowanie papierowych pozwoleń na pracę, pozwala wyobrazić sobie jak może wyglądać postęp. Dostępne są już narzędzia wspomagane technologią, które zupełnie odmieniają ten proces. Zestawienie kosztów – zysków i strat – jest jedyną drogą do tego aby wyrwać się z oków biurokracji. Rok rocznie wiele powtarzalnych procesów, które można już zautomatyzować, nadal pozostają w swojej pierwotnej formie. Kształtują one dzień pracy wielu inżynierów i specjalistów w przemyśle. Wprowadzenie postępu jest niejednokrotnie postrzegane w kategoriach kosztów. Zwrot z takiej inwestycji powinien nastąpić w krótkim czasie.

kontrola uprawnień pracowników

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Dokładna analiza procesu i wypływu, jaki na przeciętny dzień pracy wnosi stosowanie papierowych pozwoleń na pracę, pozwala wyobrazić sobie jak może wyglądać postęp. Dostępne są już narzędzia wspomagane technologią, które zupełnie odmieniają ten proces. Zestawienie kosztów – zysków i strat – jest jedyną drogą do tego aby wyrwać się z oków biurokracji. Rok rocznie wiele powtarzalnych procesów, które można już zautomatyzować, nadal pozostają w swojej pierwotnej formie. Kształtują one dzień pracy wielu inżynierów i specjalistów w przemyśle. Wprowadzenie postępu jest niejednokrotnie postrzegane w kategoriach kosztów. Zwrot z takiej inwestycji powinien nastąpić w krótkim czasie.

Pobierz pełne case study

Sprawdź co o nas mówią

Reportaż GoPL

fabrykiwpolsce.pl

TVN Pomagajmy sobie

Zdobyte nagrody

Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Chętnie porozmawiamy i przedstawimy jakie korzyści możemy wdrożyć w Twoim zakładzie pracy. Umów się na niezobowiązującą 15 minutową rozmowę.