W celu przygotowania oferty potrzebujemy informacji o powierzchni zakładu, w którym wdrożymy Monitoring Lokalizacji oraz ilości pracowników, którzy korzystać będą z dostępu do systemu z Aplikacji Mobilnej i Webowej.

Posiadamy w ofercie zestaw demonstracyjny InnerWeb BOX, który wysyłamy do naszych klientów w charakterze darmym. Pozwala to przetestować działanie systemu, jego możliwości oraz korzyści jakie płyną z pełnego wdrożenia. Możesz liczyć na pełne wsparcie i pomoc całego Zespołu InnerWeb.

Po za samą kwestią związaną z lokalizacją trzeba przyjąć pewne założenia co do ilości użytkowników w systemie. Z jednej strony będziemy mieli pracowników firm zewnętrznych, utrzymania ruchu i wszystkich wykonujących prace, które chcemy monitorować. Z drugiej strony mamy użytkowników, którzy będą korzystać z systemu do zatwierdzania i weryfikowania prac, obserwowania co się dzieje w systemie i monitorowania procesów. Ważne aby określić ilu użytkowników będzie korzystać z aplikacji webowej i mobilnej łącznie. Wiąże się to z tym, że każdy z użytkowników ma swoje konto z uprawnieniami do pracy.

Akceptacja oferty, którą w drodze indywidualnej wyceny otrzymacie Państwo w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, po zaakceptowaniu wymagać będzie również podpisania stosownej umowy współpracy, która reguluje wszelkie możliwe spory i niejasności.

Zobacz, co zyskasz dzięki InnerWeb®

Pozwolenia na prace na Zakładach Przemysłowych

Pozwolenia na prace to pewien proces lub raczej procedura, która jest bardzo rozpowszechniona na zakładach przemysłowych w branży Automotive. Przypuszczam, że proceder ten jest znany również w innych branżach. Jeżeli masz swoje przemyślenia, z którymi chcesz się podzielić to zapraszam do kontaktu za pośrednictwem redakcji. Bardzo interesuje się tą tematyką i z ciekawością posłucham o podobieństwach i różnicach w innych gałęziach przemysłu.

Czytaj więcej

System geolokalizacji

Rozkładając hasło geolokalizacja pracowników na mniejsze części możemy wnioskować, że ma to związek z ziemią, lokalizacją i pracownikami. Mamy zatem do czynienia z informacjami o lokalizacji pracowników na obszarze zakładu. Porównać to można do monitoringu wewnątrz zakładowego z tą różnicą, że w przypadku kamer posiadamy jeden strumień danych w postaci obrazu. Geolokalizacja pracowników i obiektów daje nam setki, a nawet tysiące strumieni danych w postaci wartości liczbowych oraz tekstowych.

Czytaj więcej

Analityka Ruchu

Sprawne zarządzanie zespołem ludzi, stanowi bardzo duże wyzwanie dla niejednego menedżera. Zakłady przemysłowe zatrudniają często po kilka tysięcy osób. Są to w większości pracownicy zatrudnieni na stałe, jak również pracownicy kontraktowi firm zewnętrznych, realizujący zlecone im zadania. Przy takiej ilości osób nietrudno popełnić jakiś błąd. Oczywiście, wszystkich tych pracowników można podzielić na osoby pracujące: umysłowo, umysłowo-fizycznie czy fizycznie. Każda grupa ma swojego menedżera, którego zadaniem jest właściwa koordynacja pracy.

Czytaj więcej

Ochrona PRZED-pożarowa

Ochrona przeciwpożarowa vs ochrona PRZED-pożarowa jak porównać obydwa systemy ? Okazuje się, że można wyjść poza obecne schematy i zautomatyzować pewne procesy, które za cel mają przeciwdziałać pojawieniu się pożarów. Ochrona przeciwpożarowa ograniczała się dotychczas do metod zwalczania pożaru opierając swoje działanie na kontroli i skutecznej weryfikacji czy pojawił się pożar czy też nie. Technologia dążyła do coraz lepszego wykrywania. Jednak nawet gdyby osiągnęła swoje mistrzostwo i generowała alarm na sekundę po tym jak powstaje pożar to i tak mamy do czynienia z żywiołem ognia.

Czytaj więcej

Wirtualny Skan 3D zakładu

Nasze artykuły w dość szczegółowy i obrazowy sposób przedstawiają wizję przemysłu przyszłości. Nie zatrzymujemy się w niej ani na krok. Wiemy, że codziennie powstają nowe potrzeby i ich rozwiązania. Dlatego w InnerWeb® znajdziemy rozwiązania potrzeb dzisiejszego pracownika. W dobie galopującego Internetu Rzeczy wyławiamy rozwiązania, które warto posiadać już teraz w wachlarzu swoich narzędzi pracy. Stworzona przez nas aplikacja mobilna na telefon to początek InnerWeb®, a dzisiejsza technologia LIDAR jest jego kolejnym uzupełnieniem. Dzięki naszemu rozwiązaniu możemy zacząć zarządzać z telefonu zakładem przemysłowym i widzieć go tak jak go pamiętamy.

Czytaj więcej

Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Ewakuacja z miejsca pracy to sytuacja nadzwyczajna, wynikająca z wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dużą rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa odgrywa profil działalności danej firmy. W jednych zagrożenia są znikome, natomiast w drugich wielce prawdopodobne. Każdy pracodawca musi jednak przygotować scenariusze takich zdarzeń. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo od tego będzie zależeć bezpieczeństwo i życie ludzi. Trzeba wyznaczyć wyjścia i drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórek, koordynatorów nadzorujących cały ten proces oraz przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne.

Czytaj więcej

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Dokładna analiza procesu i wypływu, jaki na przeciętny dzień pracy wnosi stosowanie papierowych pozwoleń na pracę, pozwala wyobrazić sobie jak może wyglądać postęp. Dostępne są już narzędzia wspomagane technologią, które zupełnie odmieniają ten proces. Zestawienie kosztów – zysków i strat – jest jedyną drogą do tego aby wyrwać się z oków biurokracji. Rok rocznie wiele powtarzalnych procesów, które można już zautomatyzować, nadal pozostają w swojej pierwotnej formie. Kształtują one dzień pracy wielu inżynierów i specjalistów w przemyśle. Wprowadzenie postępu jest niejednokrotnie postrzegane w kategoriach kosztów. Zwrot z takiej inwestycji powinien nastąpić w krótkim czasie.

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem

Automatyzacja Oceny Ryzyka Miejsca Pracy przyszłością rozwoju bezpieczeństwa prowadzonych prac na zakładzie przemysłowym. Temat bezpieczeństwa pracowników, którzy codziennie realizują swoje zadania oraz zakładów pracy jest kopalnią do odkrywania nowych rozwiązań. Osoby odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa z pewnością wciąż dokładają starań, aby prace można było wykonywać bez obaw o utratę zdrowia.

Czytaj więcej

InnerWeb BOX

InnerWeb BOX jest to kompletny DARMOWY zestaw demonstracyjny naszego systemu, który wysyłamy do naszych klientów. Pozwala to przetestować działanie InnerWeb, jego możliwości oraz korzyści jakie płyną z pełnego wdrożenia. Możesz liczyć na pełne wsparcie i pomoc całego Zespołu InnerWeb.

Czytaj więcej

Certyfikaty i zaświadczenia prawne

PORADNIK DLA PRACODAWCY

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania aplikacji InnerWeb
Podgląd

PORADNIK DLA PRACOWNIKA

najczęściej zadawane pytania dotyczące działania aplikacji InnerWeb
Podgląd

INSTRUKCJA

Wprowadzenia monitoringu lokalizacji pracowników na terenie zakładu
Podgląd

OPINIA PRAWNA

Legalność stosowania monitoringu lokalizacyjnego opartego o aplikację
Podgląd