W celu przygotowania oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na Twoim zakładzie. Ważnym jest analiza budowy zakładu i jego cech – otwartych i zamkniętych przestrzeni. Generalnie w większości przypadków jest możliwe zgrubne oszacowanie kosztu instalacji systemu InnerWeb® na podstawie przesłanych layoutów z wymiarami zakładu. Po za samą kwestią związaną z lokalizacją trzeba przyjąć pewne założenia co do ilości użytkowników w systemie. Z jednej strony będziemy mieli pracowników firm zewnętrznych, utrzymania ruchu i wszystkich wykonujących prace, które chcemy monitorować. Z drugiej strony mamy użytkowników, którzy będą korzystać z systemu do zatwierdzania i weryfikowania prac, obserwowania co się dzieje w systemie i monitorowania procesów. Ważne aby określić ilu użytkowników będzie korzystać z aplikacji webowej i mobilnej łącznie. Wiąże się to z tym, że każdy z użytkowników ma swoje konto z uprawnieniami do pracy.

Pracujemy obecnie nad nową technologią, która pozwoli lokalizować również pracowników na zakładzie, którzy nie korzystają z systemu InnerWeb. Wyposażeni są oni w urządzenie przypominające obudowę na obecną kartę RFID, która służy do otwierania drzwi i m.in. rejestracji pomiaru czasu pracy. Urządzenie to jest Aktywną Kartą, która przesyła sygnał na nasz serwer, który określa w jakiej lokalizacji znajduje się dany pracownik. Jest to szczególnie istotne dla potrzeb ewakuacji, w razie powstania wypadku do sprawdzenia kto był świadkiem zdarzenia, analizy wykresów ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa i ergonomii obiektów. Aktywne karty pozwalają też aby czas pracy pracownika zastosować do określenia gdzie przebywał. Takie dane pozwalają na opracowanie Karty Oceny Ryzyka Pracownika bezpośrednio z systemu ponieważ InnerWeb wie jakie ryzyka związane są z pracą w danej lokalizacji.

Reasumując do oferty potrzebujemy layout zakładu z powierzchnią poszczególnych obszarów oraz ilość wszystkich użytkowników.

PRZYKŁAD OFERTY:

  1. Obszar 4 tyś. m2
  2. Hala 12 tyś. m2
  3. Zakład 38 tyś m2
  4. Kombinat 78 tyś m2

TERMIN REALIZACJI:

2-6 tygodni czas na przygotowanie materiałów do instalacji / montażu oraz zebrania niezbędnych informacji od klienta
do 3 tygodni – czas wdrożenia, instalacji, szkoleń – czas Transformacji zakładu do statusu Smart Factory (iFactory) – wdrożenia Postępu

ZAŁĄCZNIKI:

Oferta zawsze zawiera załączniki, które przedstawiają zależności kosztów instalacji od wielkości sieci, ilości użytkowników, pracowników czy współpracy serwisowej.

Załącznik 1 – Koszty Licencji dla jednego użytkownika w InnerWeb®:

Załącznik 1 – Koszt jednej licencji użytkownika w InnerWeb® do końca 2020 roku.

Koszt abonamentu wynosi 1000 zł + VAT / m-c plus koszty wszystkich licencji użytkowników.

W ofercie mamy również dostępne zestawy iPhone5S + obudowa przemysłowa + ładowarka indukcyjna + opaska wibracyjna, które posiadają oprogramowanie InnerWeb bez dostępu do systemu operacyjnego (dostęp jedynie do aplikacji po włączeniu / wyłączeniu telefonu). Po podłączeniu do lokalnej sieci WI-FI urządzenie działa jako NARZĘDZIE PRACY. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne. Po skomunikowaniu urządzeń wewnątrz zakładu można zapewnić brak dostępu do internetu oraz brak opłat abonamentowych u operatora.

W zależności od lokalizacji zakładu brane są również pod uwagę koszty podróży, pobytu i delegacji. Obsługujemy wszystkie zakłady na świecie, w których panują bezpieczne warunki wykonywania instalacji. W szczególnych przypadkach instalację systemu InnerWeb możemy przeprowadzić w sposób całkowicie zdalny z użyciem okularów VR na których połączony jest z pracownikiem zakładu naszym specjalista. Proces taki trwa dłużej ale zapewnia bezpieczeństwo w procesie montażu. Proces ten wymaga przeprowadzenia kalkulacji indywidualnej.

Instalacja InnerWeb® wymaga stałego utrzymania. Wiąże się z tym wiele czynników. Serwer chmurowy zapewnia operacyjność InnerWeb® 24h/7 z uwzględnieniem kosztów utrzymania serwera, kosztów przechowywania danych oraz kosztów administracji serwisowej serwera. Ważne jest zapewnienie kopii zapasowej danych oraz integralności tych danych – czyli zabezpieczenia przed ich możliwą zmianą. W razie zdarzenia wypadkowego potwierdzenie, że dane przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich zmianę będzie zapewnieniem, że historia przebiegu zdarzeń w InnerWeb® odzwierciedla ich rzeczywisty przebieg. Kolejną kwestią jest nasz stały serwis i konieczność usuwania błędów, które będą się pojawiać w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń pochodzących od użytkowników systemu.

Załącznik 2 – Koszty instalacji radiolatarni:

Załącznik 2 – Koszt instalacji radiolatarni w InnerWeb® do końca 2020 roku.

Załącznik 3 – Szacunkowy koszt aktywnych kart InnerWeb® Card jednorazowo to 160 zł + VAT / szt.

Załącznik 4 – Koszt abonamentu aktywnych kart InnerWeb® Card to 5 zł + VAT / użytkownika / m-c.

Aktywne karty idealnie uzupełniają funkcjonalność jaką daje system InnerWeb. System geolokalizacji dla osób, którzy posiadają oprogramowanie na swoim smartphonie ma za zadanie działać operacyjnie wewnątrz systemu i korzystać z niego jak z narzędzia do pracy. Dla pracowników, którzy nie potrzebują takiego dostępu wystarczy poszerzyć obecną kartę RFID o funkcję aktywnego modułu, przy zachowaniu jej obecnej funkcjonalności co jest niezwykle oszczędnym rozwiązaniem. Możliwość analizy ruchu pracowników po obiekcie oraz możliwość integracji z systemami monitoringu wizyjnego – daje możliwość wychwytywania w czasie rzeczywistym pracowników i osób na zakładzie, które są poza systemem (nie posiadają aktywnej karty). Pozwala to na identyfikacje osób niepożądanych w zakładzie i w sposób znaczący wpływa na bezpieczeństwo całego obiektu.

Załącznik 5 – Korzyści podstawowej wersji InnerWeb®:

Załącznik 5 – Korzyści podstawowej wersji InnerWeb®

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Nie uwzględnia ona wszystkich czynników i zmiennych jakie mogą być ujęte w finalnej umowie. Akceptacja oferty, którą w drodze indywidualnej wyceny otrzymasz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, po zaakceptowaniu wymagać będzie również podpisania stosownej umowy współpracy, która reguluje wszelkie możliwe spory i niejasności. W kolejnych latach koszt instalacji systemu InnerWeb® oraz koszt abonamentu będzie ulegał zmianie adekwatnie do zmian cen produktów i usług na rynku, określonych w umowie. Informacje ujęte w tym artykule mają charakter informacyjny i dotyczą wdrożeń InnerWeb® realizowanych w 2020 roku.