Optymalizacja inaczej usprawnianie- są to wszelkiego rodzaju działania mające na celu wyznaczenie najlepszego rozwiązania, które przełoży się na wzrost produktywności oraz redukcji kosztów. Dzięki zainstalowanej sieci Radiolatarni iBeacon firmy InnerWeb na zakładzie przemysłowym wkraczamy na drogę Przemysłu 4.0. gdzie optymalizacja, redukcja kosztów i wzrost bezpieczeństwa jest priorytetem dla usługi InnerWeb.