Prace szczególnie niebezpieczne są to prace gdzie występuje bardzo duże ryzyko wypadkowe ze względu na ich specyfikację, stosowane materiały niebezpieczne oraz warunki ich wykonywania.