Przemysł 4.0 jest to kolejna rewolucja przemysłowa, która integruje ze sobą w celu poprawy elastyczności produkcji: maszyny, procesy i ludzi. Elementami bez, których Przemysł 4.0 nie mógłby funkcjonować są :