Weryfikacja miejsca pracy w warunkach przemysłowych ma szczególny charakter. Tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą dokonywać takiej weryfikacji, polegającej na sprawdzeniu czy dane miejsce zostało odpowiednio zabezpieczone, a pracownicy są odpowiednio wyposażeni w środki ochrony. Proces ten wykonuje się przeważnie przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych i nie tylko. Prawidłowo przeprowadzona kontrola miejsca gdzie realizowane są jakieś zadania zabezpiecza przed sytuacjami niebezpiecznymi. Niweluje się w ten sposób zagrożenia dla zdrowia oraz życia pracowników jak i zanieczyszczenia środowiska w wypadku pożaru.