Przykładowe dane:

Ilość użytkowników systemu: 220
Ilość radiolatarni BLE: 1260
Ilość aktywnych kart: 900 (o ile dotyczy)

Koszt instalacji sieci (jednorazowo): 59*1260= 74.340 zł + koszty podróży / delegacji -> wykorzystanie posiadanych urządzeń mobilnych
Koszt aktywnych kart (jednorazowo): 160*900 = 144.000 zł

Licencja InnerWeb: 1000 + 220*31 + 900* 5 = 12.320 zł / m-c

Poniższa oferta obejmuje monitorowanie całego zakładu przez InnerWeb, dla 220 użytkowników systemu i stałej obserwacji 900 różnych pracowników. Zakład znajduje daleko od naszej siedziby więc koszty logistyczne wymagają prowadzenia prac w ramach delegacji. Całkowity koszt wdrożenia to 218.340 zł + VAT (z kartami aktywnymi), a miesięczna opłata licencyjna wraz z kosztami stałego serwisu i opieki wyniesie 12.320 zł + VAT (redukcja obecnych kosztów utrzymania papierowych pozwoleń o ok. 70%).

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Nie uwzględnia ona wszystkich czynników i zmiennych jakie mogą być ujęte w finalnej umowie. Akceptacja oferty, którą w drodze indywidualnej wyceny otrzymasz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, po zaakceptowaniu wymagać będzie również podpisania stosownej umowy współpracy, która reguluje wszelkie możliwe spory i niejasności. W kolejnych latach koszt instalacji systemu InnerWeb oraz koszt abonamentu będzie ulegał zmianie adekwatnie do zmian cen produktów i usług na rynku, określonych w umowie. Informacje ujęte w tym artykule mają charakter informacyjny i dotyczą wdrożeń InnerWeb realizowanych w 2020 roku. Informacje szczegółowe o sposobie obliczenia poszczególnych elementów składowych przedstawionej oferty znajdują się w zakładce Oferta.