Przemysł Chemiczny

Innerweb > Przemysł Chemiczny

Ze względu na dużą ilość niebezpiecznych materiałów zakłady chemiczne są zaliczane do grupy przedsiębiorstw o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. A zatem bezpieczeństwo procesowe jest kluczowym elementem przemysłu chemicznego. Brak skutecznych zabezpieczeń takich jak: systemy przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, zarządzanie ryzykiem czy system geolokalizacji mogą doprowadzić do katastrofy przemysłowej i bardzo dużych strat. Sprawne i skuteczne systemy do zarządzania ryzykiem mogą w sposób istotny załagodzić skutki.

Na ocenę bezpieczeństwa chemicznego składają się m.in.

  • gromadzenie i ocena informacji,
  • identyfikacja zagrożeń,

  • klasyfikowanie i oznakowanie,

  • wyznaczanie poziomów progowych.

Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym nie może opierać się tylko na przestrzeganiu odpowiednich regulaminów, procedur i przepisów. Zadbaj o pełną kontrolę swojego zakładu. Platforma InnerWeb pozwala na wprowadzenie cyfrowych zezwoleń na pracę dzięki czemu rozszerza i ustanawia nowy poziom bezpieczeństwa pracy w zakładzie chemicznym. Zarządzaj zakładem dzieki jednej mobilnej aplikacji.

Zobacz też: