Przemysł chemiczny

Innerweb > Przemysł chemiczny

Ze względu na występowanie dużej ilości niebezpiecznych materiałów i substancji zakłady chemiczne są zaliczane do grupy przedsiębiorstw o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej. Zatem bezpieczeństwo procesowe jest kluczowym elementem dla tej gałęzi przemysłu. Brak skutecznych zabezpieczeń może generować niepotrzebne ryzyko i prowadzić do sytuacji stwarzających zagrożenia. Odpowiednio dostosowane systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe jak i system zarządzania ryzykiem czy geolokalizacja stanowią istotne zabezpieczenie i skutecznie usprawniają codzienne czynności, minimalizując wystąpienie zdarzeń ryzykownych.

Na ocenę bezpieczeństwa chemicznego składają się m.in.

  • gromadzenie i ocena informacji,
  • identyfikacja zagrożeń,

  • klasyfikowanie i oznakowanie,

  • wyznaczanie poziomów progowych.

Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym nie może opierać się tylko na przestrzeganiu odpowiednich regulaminów, procedur i przepisów. Zadbaj o pełną kontrolę swojego zakładu i miej wszystkie dane i informacje w zasięgu ręki z dowolnego miejsca na Ziemi. System InnerWeb pozwala m.in. na wprowadzenie mobilnych pozwoleń na pracę, weryfikację występującego ryzyka czy stałą kontrolę zasobów co rozszerza oraz ustanawia nowy poziom bezpieczeństwa pracy w zakładzie chemicznym. 

Zarządzaj całym zakładem gdziekolwiek jesteś dzięki jednej mobilnej aplikacji.

Zobacz też: