Szczerze odpowiedz na następujące pytania

Ile czasu w Twojej firmie jest poświęcane na wypełnianie papierowych pozwoleń?

Wprowadź Mobilne Pozwolenia i skróć czas ich organizacji nawet o 92%!

Czy w Twojej organizacji potrzebne jest sprawne zarządzanie firmami zewnętrznymi?

Kontroluj uprawnienia, czasy realizacji zleceń i odwiedzane lokalizacje w czasie rzeczywistym!

Zarządzasz zakładem podwyższonego lub dużego ryzyka?

Wprowadź ochronę PRZED-pożarową i dbaj o bezpieczeństwo miejsc pracy w Twojej firmie!

Szukasz rozwiązań do wykrywania bezruchu pracowników i sprawnej ewakuacji?

Użyj Aktywnych Kart aby monitorować ruch pracowników i gości na terenie całego zakładu!

Dla kogo jest skierowana aplikacja InnerWeb i dlaczego warto nam zaufać?

Początkowo InnerWeb® skierowany był do dużych zakładów produkcyjnych i kombinatów przemysłowych, w których pracuje od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. W takich zakładach korzyści łatwo zmierzyć. Obecnie jest atrakcyjny również dla średnich przedsiębiorstw, które chcąc osiągnąć szybki rozwój, już teraz inwestują w nowe technologie i narzędzia zwiększające produktywność.

Instalacja sytemu InnerWeb® jest szybka i bezpieczna – prace montażowe wykonywane są bez zatrzymywania procesu produkcji.
W kilka tygodni jesteśmy w stanie przekształcić zakład przemysłowy do miana Fabryki 4.0.

Stworzyliśmy innowację w skali światowej – system ICT wykorzystujący geolokalizację wewnątrz zakładu

Wprowadzamy postęp w organizacji pracą i zarządzaniu procesami w fabrykach, zakładach przemysłowych, liniach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Uzyskanie efektu wzrostu produktywności przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz całego zakładu jest najcenniejszym efektem pracy Zespołu InnerWeb. Dzięki radiolatarniom Bluetooth, każda maszyna/lokalizacja na hali posiada swoją historię prac i pozwala na śledzenie pracowników wykonujących pracę w danej lokalizacji.

Zobacz InnerWeb w praktyce

Zobacz, co zyskasz dzięki InnerWeb®

Mobilne pozwolenia na prace

Realizacja projektów, instalacji i zadań z użyciem podpisu biometrycznego, analizą ryzyka i pomiarem czasu daje wgląd w czasie rzeczywistym do prac realizowanych w całym obiekcie.

Wirtualny Skan 3D zakładu

Wgląd do wirtualnej reprezentacji całego zakładu w postaci chmury punktów, na której naniesione są dane o ruchu pochodzące z InnerWeb®. Daje to duży prestiż oraz możliwości wizualnej reprezentacji danych.

Ochrona PRZED-pożarowa

System alarmowania PRZED-pożarowego, w sytuacji gdy z miejsca pracy z użyciem ognia oddalą się wszyscy pracownicy odpowiedzialni za dozór.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

InnerWeb® jest w stanie alarmować o tym, że zbliża się koniec terminu ważności uprawnień dla konkretnych pracowników.

Zarządzanie Ryzykiem

Informowanie pracowników Wirtualny Skan 3D zakładu o aktualnych zagrożeniach zgodnie z nakazami stosowania środków ochrony osobistej. Uwzględnianie zmiennego ryzyka w czasie pracy na różnych stanowiskach.

Analityka Ruchu

Obserwacja natężenia ruchu pracowników i obiektów. Pozwala także na analizę procesu przezbrojenia maszyn i prowadzonych prac.

Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Informowanie o liczbie i miejscu przebywania pracowników na terenie zakładu w przypadku ewakuacji. Dane mogą zostać bezpośrednio przekazane do jednostek straży pożarnej.

System geolokalizacji

Dostęp do informacji, gdzie znajduje się wybrany użytkownik, narzędzia, sprzęt i materiały na terenie obiektu przemysłowego. Wszystko łatwo dostępne z poziomu aplikacji InnerWeb.

Gwarancja pełnego procesu uruchomienia aplikacji InnerWeb w Twojej organizacji – analiza, personalizacja, wdrożenie, serwis

  • Pełen proces wdrożenia aplikacji do zakładu oraz instalacja aplikacji
  • Przeszkolenie i wsparcie dla wszystkich pracowników
  • Utrzymanie aplikacji i zapewnienie aktualizacji bezpieczeństwa i zwiększających wydajność i funkcjonalności

 

Bądź na bieżąco

Analityka Ruchu

Analityka Ruchu

Koordynacja prac dużych zespołów pracowników z użyciem nowych technologii Sprawne zarządzanie zespołem ludzi, stanowi bardzo duże wyzwanie dla niejednego menedżera.…
Czytaj więcej
InnerWeb BOX

InnerWeb BOX

InnerWeb BOX jest to kompletny DARMOWY zestaw demonstracyjny naszego systemu, który wysyłamy do naszych klientów. Pozwala to przetestować działanie InnerWeb,…
Czytaj więcej
System geolokalizacji

System geolokalizacji

Co kryje się pod hasłem geolokalizacja pracowników ? Rozkładając hasło geolokalizacja pracowników na mniejsze części możemy wnioskować, że ma to…
Czytaj więcej