Oferta dla Ciebie

Wybierz swój sektor

Oferta dla Ciebie

Wybierz swój sektor

Zostań autoryzowanym partnerem InnerWeb

Zapraszamy do udziału w programie partnerskim InnerWeb! Niezależnie od wielkości Twojej firmy, możesz dołączyć do grona naszych partnerów i skorzystać z kompleksowego wsparcia naszego zespołu. Aby rozpocząć współpracę i zacząć generować przychody z naszych rozwiązań, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi, aby razem z Tobą rozwijać nasze rozwiązania InnerWeb i osiągać sukcesy na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Szczerze odpowiedz na następujące pytania

Ile czasu w Twojej firmie jest poświęcane na wypełnianie papierowych pozwoleń?

Wprowadź Mobilne Pozwolenia i skróć czas ich organizacji nawet o 92%!

Czy w Twojej organizacji potrzebne jest sprawne zarządzanie firmami zewnętrznymi?

Kontroluj uprawnienia, czasy realizacji zleceń i odwiedzane lokalizacje w czasie rzeczywistym!

Zarządzasz zakładem podwyższonego lub dużego ryzyka?

Wprowadź ochronę PRZED-pożarową i dbaj o bezpieczeństwo miejsc pracy w Twojej firmie!

Szukasz rozwiązań do wykrywania bezruchu pracowników i sprawnej ewakuacji?

Użyj Aktywnych Kart aby monitorować ruch pracowników i gości na terenie całego zakładu!

Dla kogo jest skierowana aplikacja InnerWeb i dlaczego warto nam zaufać?

Początkowo InnerWeb® skierowany był do dużych zakładów produkcyjnych i kombinatów przemysłowych, w których pracuje od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. W takich zakładach korzyści łatwo zmierzyć. Obecnie jest atrakcyjny również dla średnich przedsiębiorstw, które chcąc osiągnąć szybki rozwój, już teraz inwestują w nowe technologie i narzędzia zwiększające produktywność.

Instalacja sytemu InnerWeb® jest szybka i bezpieczna – prace montażowe wykonywane są bez zatrzymywania procesu produkcji.
W kilka tygodni jesteśmy w stanie przekształcić zakład przemysłowy do miana Fabryki 4.0.

Stworzyliśmy innowację w skali światowej – system ICT wykorzystujący geolokalizację wewnątrz zakładu

Wprowadzamy postęp w organizacji pracą i zarządzaniu procesami w fabrykach, zakładach przemysłowych, liniach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Uzyskanie efektu wzrostu produktywności przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz całego zakładu jest najcenniejszym efektem pracy Zespołu InnerWeb. Dzięki radiolatarniom Bluetooth, każda maszyna/lokalizacja na hali posiada swoją historię prac i pozwala na śledzenie pracowników wykonujących pracę w danej lokalizacji.

Zobacz, co zyskasz dzięki InnerWeb®

Mobilne pozwolenia na prace

Realizacja projektów, instalacji i zadań z użyciem podpisu biometrycznego, analizą ryzyka i pomiarem czasu daje wgląd w czasie rzeczywistym do prac realizowanych w całym obiekcie.

Wirtualny Skan 3D zakładu

Wgląd do wirtualnej reprezentacji całego zakładu w postaci chmury punktów, na której naniesione są dane o ruchu pochodzące z InnerWeb®. Daje to duży prestiż oraz możliwości wizualnej reprezentacji danych.

Ochrona PRZED-pożarowa

System alarmowania PRZED-pożarowego, w sytuacji gdy z miejsca pracy z użyciem ognia oddalą się wszyscy pracownicy odpowiedzialni za dozór.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

InnerWeb® jest w stanie alarmować o tym, że zbliża się koniec terminu ważności uprawnień dla konkretnych pracowników.

Zarządzanie Ryzykiem

Informowanie pracowników Wirtualny Skan 3D zakładu o aktualnych zagrożeniach zgodnie z nakazami stosowania środków ochrony osobistej. Uwzględnianie zmiennego ryzyka w czasie pracy na różnych stanowiskach.

Analityka Ruchu

Obserwacja natężenia ruchu pracowników i obiektów. Pozwala także na analizę procesu przezbrojenia maszyn i prowadzonych prac.

Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Informowanie o liczbie i miejscu przebywania pracowników na terenie zakładu w przypadku ewakuacji. Dane mogą zostać bezpośrednio przekazane do jednostek straży pożarnej.

System geolokalizacji

Dostęp do informacji, gdzie znajduje się wybrany użytkownik, narzędzia, sprzęt i materiały na terenie obiektu przemysłowego. Wszystko łatwo dostępne z poziomu aplikacji InnerWeb.

Gwarancja pełnego procesu uruchomienia aplikacji InnerWeb w Twojej organizacji – analiza, personalizacja, wdrożenie, serwis

  • Pełen proces wdrożenia aplikacji do zakładu oraz instalacja aplikacji
  • Przeszkolenie i wsparcie dla wszystkich pracowników
  • Utrzymanie aplikacji i zapewnienie aktualizacji bezpieczeństwa i zwiększających wydajność i funkcjonalności

Bądź na bieżąco

Skuteczna Ochrona Danych w zgodności z ISO 27001

W erze, gdzie dane są nie tylko kluczowym aktywem, ale także zobowiązaniem, zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest priorytetem każdej organizacji. Standardy ISO 27001 stają się nieodłączną częścią strategii biznesowych, a właściwa implementacja tych norm przynosi liczne korzyści w postaci ochrony danych,

Czytaj więcej »

Kontakt i zapytania

Obsługa handlowa

Wsparcie techniczne

Biuro operacyjne

Godziny otwarcia biura

INNERWEB sp. z o.o.

© Wszystkie prawa zastrzeżone 2023