Mobilne zezwolenia na prace

Innerweb > Mobilne zezwolenia na prace

Pełna kontrola nad pozwoleniami na pracę oraz oceny ryzyka pracy

Przeprowadzanie krytycznych dla biznesu prac konserwacyjnych w zakładzie, zwłaszcza podczas codziennej eksploatacji, wiąże się ze złożonymi procedurami i może potencjalnie zagrozić ciągłości działania produkcji. Właściwe przygotowanie procesu wydawania zezwoleń minimalizuje ryzyko i zapewniają bezpieczne wykonanie prac, zwiększając jednocześnie wydajność i efektywność. Integracja z informacjami o zakładzie w czasie rzeczywistym i systemami CMMS prowadzi do dodatkowej wydajności i usprawnia podejmowanie krytycznych decyzji.

Zmniejsz ryzyko wypadków i incydentów, zapobiegaj nieplanowanym przestojom i skróć czas rozruchu. Zmniejszenie ilości czasu, który jest potrzebny na zdobycie zezwolenia pozwala zwiększyć czas pracy pracowników co znowu przekłada się znacząco na zmniejszenie kosztów oraz wzrost przychodów i rentowności w tym samym czasie.

Mobilne pozwolenia na pracę pozwalają weryfikować przestrzegania prawidłowych procesów i procedur związanych z zezwoleniami. Dzieki InnerWeb wszystkie elementy pracy są sprawdzane i oceniane pod kątem maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności.