Ochrona przed-pożarowa

System Wczesnego Ostrzegania o Możliwości Pożaru

Nasz system oferuje zaawansowaną funkcjonalność wczesnego ostrzegania o możliwości pożaru, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii monitorowania, nasz system pozwala na skuteczne zarządzanie pracami, które niosą ryzyko pożaru, minimalizując ryzyko wypadków.

Jak to działa?

Monitorowanie Lokalizacji Prac

System wykorzystuje radiolatarnie (beacony), które są umieszczane w pobliżu miejsca pracy. Beacony wysyłają sygnały do urządzeń mobilnych pracowników, które są połączone z serwerem poprzez sieć komunikacyjną.

Elektroniczne polecenia pisemne (e-permit)

Przed rozpoczęciem prac, pracownik za pomocą swojego urządzenia mobilnego wysyła prośbę o e-permit, zawierającą informacje o tożsamości pracowników, czasie trwania pracy i lokalizacji.

Serwer przetwarza prośbę i wydaje e-permit, jeśli wszystkie wymagania są spełnione.

Monitorowanie Prac w Czasie Rzeczywistym

Po wydaniu e-permitu, system monitoruje pozycję urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym, określając, czy pracownicy są obecni na miejscu pracy, czy się oddalili, czy opuścili obszar pracy.

(ALARM) W przypadku wykrycia, że pracownik opuścił miejsce pracy, generowany jest alarm, informujący odpowiednie osoby o potencjalnym zagrożeniu.

Nadzór po Zakończeniu Prac

Po zakończeniu prac, system nadal monitoruje miejsce pracy przez określony czas (ustalany indywidualnie np. 30-60 minut), aby upewnić się, że nie doszło do pożaru.

Jeśli system wykryje brak urządzeń mobilnych w miejscu pracy po zakończeniu nadzoru, generowany jest drugi alarm.

Case study

Sprawdź praktyczne zastosowanie naszego zaawansowanego systemu wczesnego ostrzegania o możliwości pożaru.

Ochrona PRZED-pożarowa

Nowoczesne technologie monitorowania i automatyzacji procesów, pozwalają na efektywne zarządzanie pracami o podwyższonym ryzyku pożaru.