Zarządzanie infrastrukturą urządzeń i przeglądów

Innerweb > Zarządzanie infrastrukturą urządzeń i przeglądów

Wdrażanie automatycznych i zapobiegawczych programów monitorowania stanu infrastruktury pozwala na utrzymanie ich bezpiecznej, codziennej eksploatacji.

InnerWeb oferuje rozwiązania w zakresie inspekcji, konserwacji oraz monitorowania przeglądów urządzeń w czasie rzeczywistym.

System InnerWeb to: