Zrealizowane projekty

Budowa systemu mikronawigacji – VWOF E-dostępność – 2022-2024 (w trakcie)

W ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowaliśmy moduł e-dostępność budując system mikronawigacji dla 98 obiektów użyteczności publicznej w urzędach i na wszystkich stacjach metra. Zainstalowaliśmy w projekcie prawie 11 tys nadajników na powierzchni 120 tys m2 i wspólnie z partnerami stworzyliśmy aplikację NawiGo, która ułatwia załatwianie spraw w obiektach i nawigację z przeznaczeniem dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wartość projektu: 6 619 367 PLN

Zespół Zamawiającego z Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie, wspierała firma e-Point S.A. z Warszawy pełniąca rolę Doradcy w projekcie.

MobileMS z Łodzi jest zwycięzcą ogłoszonego przetargu, który zlecił realizację pełnego zakresu projektu InnerWeb aktywnie nadzorując i wspierając jego wykonanie.

SoniqSoft z Radlina jest wykonawcą Systemu Zarządzania Treścią (CMS), który jest niezbędnym narzędziem do obsługi administracyjnej oraz działania aplikacji mobilnej NawiGo

Appvinio z Gliwic jest wykonawcą Aplikacji Mobilnej NawiGo, w której zintegrowane zostały biblioteki technologii Mikronawigacji Dokładnej InnerWeb

Firma 4gis była odpowiedzialna za udokumentowanie procesu montażu prawie 11 tyś. nadajników na terenie Warszawy

KPT ScaleUP VII edycja – 2022

W ramach programu akceleracyjnego KPT ScaleUP, przeprowadziliśmy półroczny pilotaż technologii systemu InnerWeb w zakresie mobilnych poleceń pisemnych, mikronawigacji dostawców, analityki ruchu wózków widłowych, cyklicznych obchodów i wielu innych. Współpracowaliśmy z 9 Wydziałami na terenie Grupy Azoty w Tarnowie uzyskując pozytywną rekomendację wszystkich Wydziałów, które doceniły różne funkcjonalności naszego sytemu. Były to między innymi Centrum Badawczo Rozwojowego GA, który współpracował z Wydziałami w tym: BHP, Bezpieczeństwa, Zarządzania i Koordynacji Produkcji, Logistyki oraz kilkoma Wydziałami Produkcyjnymi.

Wartość projektu: 250 000 PLN

Zespół Krakowskiego Parku Technologicznego w programie ScaleUp aktywnie wspiera rozwój młodych przedsiębiorców.

Grupa Azoty S.A. w Tarnowie była odbiorcą technologii InnerWeb w procesie półrocznej akceleracji.

Firma VC Link nadzorowała projekt zgodnie z programem Bridge Alfa

Odbiorcę technologii InnerWeb w procesie akceleracji reprezentował Zespół z Centrum Badawczo Rozwojowego GA, który współpracował z Wydziałami w tym: BHP, Bezpieczeństwa, Zarządzania i Koordynacji Produkcji, Logistyki oraz kilkoma Wydziałami Produkcyjnymi.

„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” – 2021

Przedsiębiorstwo INNERWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „InnerWeb – system administracji i monitorowania e-pozwoleń w zakładach przemysłowych”, który dofinansowany jest przez Program BRIdge Alfa, w ramach inwestycji Funduszu VC Link (z konkursu_1/1.3.1/2017) realizowany w latach 2014-2020 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu: 1 030 000 PLN

Firma VC Link nadzorowała projekt zgodnie z programem Bridge Alfa

Projektant prototypu karty aktywnej

Firma VC Link nadzorowała projekt zgodnie z programem Bridge Alfa

Projektant prototypu karty aktywnej

„Inwestujemy w waszą przyszłość” – 2020

Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 600 000 PLN

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała realizowała proces preinkubacji założenia spółki InnerWeb

Zespół założycielski pomysłodawców systemu InnerWeb

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała realizowała proces preinkubacji założenia spółki InnerWeb

Zespół założycielski pomysłodawców systemu InnerWeb

„Ochrona własności przemysłowej” – 2019

Projekt związany z ochroną patentową dotyczy programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” , poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, w którym spółka World Industry Programming uzyskała dofinansowanie.

Wartość projektu: 90 852 PLN

Kancelaria rzecznika patentowego Bury&Bury, dzięki któremu uzyskaliśmy patent jednolity na 17 krajów UE i US

Marcin Worecki – Twórca patentu na sposób i system monitorowania przebiegu pracy

Kancelaria rzecznika patentowego Bury&Bury, dzięki któremu uzyskaliśmy patent jednolity na 17 krajów UE i US

Marcin Worecki – Twórca patentu na sposób i system monitorowania przebiegu pracy