Bezruch pracowników samotnych

Bezpieczeństwo to jeden z najistotniejszych elementów każdego zakładu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik przewróci się, straci przytomność, zasłabnie… jak szybko ktokolwiek się o tym dowie i odpowiednio zareaguje? Jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracownikom, którzy przebywają sami przy stanowisku pracy? 

Takie stanowiska są obarczone dodatkowym ryzykiem, bo w sytuacji zasłabnięcia, upadku itp. na miejscu nie ma żadnych świadków i osób, które mogłyby szybko udzielić pomocy. Rozwiązaniem tego problemu jest funkcja wykrywania bezruchu, która opiera się na geolokalizacji.

Bezpieczne miejsce pracy

Wykrywanie bezruchu ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Chcemy dbać o to, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie w miejscu pracy i każdego dnia wracali do domów cali i zdrowi do swoich rodzin. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia niejednokrotnie to sekundy lub minuty są kluczowe. Jeśli ktokolwiek kto jest obecny w pobliżu, zareaguje szybko na zaistniały wypadek, szanse na przeżycie poszkodowanego rosną. Jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, szybka reakcja jest w stanie wpłynąć na mniejsze powikłania czy stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Stanowiska samodzielne, gdzie w niewielkiej odległości nie znajdują się inni pracownicy, są narażone na opóźnioną reakcję w sytuacji zasłabnięcia czy wypadku. Mając to na uwadze, zespół InnerWeb rozpoczął prace nad stworzeniem systemu, który poprawi bezpieczeństwo osób, pracujących bez obecności innych pracowników.

Jak to działa?

Wdrożenie usługi polega na zamontowaniu sieci radiolatarni iBeacon na terenie zakładu. Pracownicy muszą być wyposażeni w smartfony z wgraną aplikacją InnerWeb. System na bieżąco daje nam informacje o tym, gdzie znajdują się ludzie na terenie zakładu. Administrator ma możliwość uruchomienia funkcji Wykrywania bezruchu wybranym pracownikom.

Moduł ten polega na włączaniu się alarmów i powiadomień po wykryciu braku ruchu u określonego pracownika. Czas, po którym ma włączyć się alarm, jest elementem do konfigurowania. Funkcja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przede wszystkim tym, którzy samodzielnie wykonują pracę, na stanowiskach bez osób trzecich.

Przykładowo, możemy ustawić, że alarm ma się uruchomić u konkretnych pracowników automatycznie po 20 sekundach od wykrycia braku ruchu. Jeżeli pracownik pozostanie w spoczynku przez ten czas, wówczas otrzyma powiadomienie o wykryciu u niego bezruchu. Może on potwierdzić spoczynek lub anulować alarm.

Potwierdzenie bezruchu uruchamia tryb pracy statycznej, który działa przez 15 minut i powstrzymuje wysyłanie w/w powiadomień. Może to oznaczać przerwę w pracy lub pracę przy komputerze. Po 15 minutach system alarmów ponownie zacznie działać, uruchamiając przy tym powiadomienia, pojawiające się po 20 sekundach braku ruchu.

Jeśli pracownik nie zareaguje na alarm, to osoba nadzorująca otrzyma powiadomienie o tej sytuacji. Wówczas powinna zachować się zgodnie z procedurą. Na czym to polega? Obsługą systemu alarmowego zajmuje się pracownik ochrony, który w sytuacji pojawienia się alarmu musi skontaktować się telefonicznie z pracownikiem. Jeśli nie jest on dostępny, to pracownik ochrony powinien wysłać określone osoby we wskazaną lokalizację, aby zweryfikować zagrożenie. 

Dzięki temu zespół jest w stanie szybko zareagować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, kiedy wielokrotnie liczą się sekundy.

System InnerWeb i monitoring ruchu pracowników na bieżąco

Cały system opiera się o geolokalizację zasobów, co umożliwia monitoring pracowników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wspomniany pracownik ochrony wie, dokąd dokładnie ma się udać.

Autorska sieć radiolatarni iBeacon zamontowana na terenie zakładu daje możliwość monitoringu pracowników w różnych obszarach. Ponadto można mieć dostęp do lokalizacji narzędzi i urządzeń peryferyjnych.

Co ważne, monitoring pracowników zapewnia sprawną ewakuację. Co to oznacza? W razie sytuacji zagrożenia, dzięki bieżącej informacji o lokalizacji osób na terenie zakładu, wiemy, gdzie dokładnie znajdują się poszkodowani. Wiemy, kto pozostał w budynku i w którym miejscu należy go szukać.

Kodeks pracy a monitoring pracowników

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik, wykonujący obowiązki w pojedynkę w miejscach, w których istnieją zagrożenia zdrowia lub życia, musi meldować się przełożonemu. Pracodawca ustala sposób i pory meldunków. Spełnianie tego obowiązku poprzez połączenia telefoniczne bądź wiadomości sms może być kłopotliwe. Nie tylko samotny pracownik boryka się z tym obowiązkiem, ale i przełożony, który codziennie otrzymuje wiele takich połączeń i wiadomości. Im więcej takich samodzielnych osób na stanowiskach bez osób trzecich, tym więcej powiadomień, telefonów i konieczności sprawdzania. Nietrudno też zapomnieć o tym, aby zawsze na czas przekazywać komunikat, tym bardziej w natłoku innych zajęć.

Jeden system zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w różnych obszarach w firmie

Misją InnerWeb jest zapewnienie stałego rozwoju w zakresie organizacji pracy, poprawa efektywności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Aplikacja ułatwia pracę, jak i komunikację. Opisywany moduł wykrywania braku ruchu eliminuje potrzebę stałego meldowania się w czasie zmiany. System zapewnia monitoring pracowników, dzięki czemu mamy informację o tym, gdzie aktualnie się znajdują i czy przebywają w ruchu czy w trybie pracy statycznej. Bez potrzeby wykonywania połączeń telefonicznych i wysyłania wiadomości, posiadamy szereg informacji o przebiegu prac. Ewentualna sytuacja zagrożenia życia czy zdrowia jest możliwa do wykrycia natychmiastowo. Jednocześnie reakcja na takie zdarzenia jest szybka. 

Korzyści wynikające z wdrożenia usługi wykrywania bezruchu pracowników samotnych

W dobie galopującego rozwoju systemów informatycznych i wszechobecnej cyfryzacji wychodzimy naprzeciw potrzebom. Gwarancja bezpiecznego miejsca pracy to priorytet. Spełniamy to przy użyciu innowacyjnych metod, które przynoszą szereg korzyści:

Case study

Chcesz poznać realne korzyści zastosowania nowoczesnych technologii w monitorowaniu bezpieczeństwa pracowników? Zapraszamy do zapoznania się z case study, wdrożenia procedury wykrywania bezruchu u pracowników samotnych

Wykrywanie bezruchu pracowników samotnych

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników