Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Innerweb > Zarządzanie utrzymaniem ruchu

System InnerWeb koncentruje się na osiągnięciu niemal idealnej produkcji poprzez efektywniejsze utrzymanie ruchu maszyn iosób. Nasze cele są wysokie: brak awarii, brak długich przestojów, brak usterek i wypadków. Kładziemy nacisk na maksymalizowanie żywotności i wydajności sprzętu oraz maszyn produkcyjnych.

Utrzymanie ruchu to jeden z najbardziej krytycznych obszarów każdej firmy produkcyjnej. Wyróżniamy następujące kluczowe problemy związane z utrzymaniem ruchu i konserwacją maszyn:

 1. Awarie maszyn
 2. Bezczynność i drobne przestoje
 3. Defekty i poprawki produktów 
 4. Straty związane z rozruchem maszyn
 5. Ograniczenie szybkości pracy
 6. Przezbrojenie i regulacje maszyn

Wdrożenie rozwiązania InnerWeb pozwala na poprawę jakości i wydajności osób przy procesie produkcyjnym. W rezultacie następuje zmniejszenie liczby poprawek i defektów oraz wzrost wydajności i jakości. To, w połączeniu z niezawodnymi maszynami, które mają mniej przestojów, może pomóc w zwiększeniu liczby zadowolonych klientów.

Redukcja problemów związanych z utrzymaniem ruchu polega między innymi na:

 1. Autonomiczne Utrzymanie Ruch – odpowiedzialność za konserwację maszyn:  czyszczenie, smarowanie i przeglądy.
 2. Zaplanowana Konserwacja – zadania konserwacyjne planuje się na podstawie przewidywanych lub zmierzonych wskaźników awaryjności. Umożliwia to ustalenie większości prac konserwacyjnych na czas, kiedy sprzęt nie jest wykorzystywany w produkcji.
 3. Zarządzanie Nowym Sprzętem – kiedy przychodzi czas na wybór nowego sprzętu lub wdrożenie nowych maszyn, analizuje się wcześniejsze doświadczenia, aby ułatwić utrzymanie ruchu oraz ich konserwację.
 4. Zapewnienie Jakości – wspólna odpowiedzialność za obsługę i konserwację zachęca do tworzenia pomysłów na poprawę jakości we wszystkich obszarach pracy.
 5. BPH i Środowisko – utrzymanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy pozwala na wyeliminowanie potencjalnie występujących zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, co przekłada się na bezpieczniejsze miejsce pracy.

Optymalizacja utrzymania ruchu obejmuje trzy sposoby usprawniania konserwacji urządzeń w zakładzie

Skrócenie procesów konserwacji oraz remontów, pozwala oszczędzić pieniądze i środki. Jest to możliwe dzięki wczesnemu planowaniu prac konserwacyjnych. W ten sposób można w szczególności skrócić czas przestoju maszyn, co przekłada się na ograniczenie zakłóceń w produkcji.

Optymalizacja operacji nadmiarowych, pozwala wyeliminować awarie maszyn na wczesnym etapie. Rezultatem są oszczędność wynikająca z ograniczenia czasu przestoju oraz możliwość przeprowadzenia remontu urządzeń w zakładzie zamiast kupna nowych maszyn.

Oszczędność czasu, gwarantowana dzięki wcześniejszej regeneracji urządzeń i komponentów oraz cykliczna konserwacja w oparciu o faktyczny stan maszyn pozwala operatorom na wprowadzenie bardziej efektywnego oraz opłacalnego systemu zarządzania pracami