Zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach

System InnerWeb koncentruje się na osiągnięciu możliwie najwyższych wyników produkcji poprzez efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie produkcyjnym. Celem jest zminimalizowanie ryzyka powstania awarii, wyeliminowanie długich przestojów, jak i usterek czy wypadków. InnerWeb kładzie nacisk na zwiększenie trwałości sprzętu i maszyn produkcyjnych, aby pozostając w dobrej kondycji, mogły służyć jak najdłużej. Co istotne, wszystkie te działania przyczyniają się do redukcji kosztów i ograniczania wydatków przedsiębiorstwa.

Najbardziej kluczowe problemy związane z utrzymaniem ruchu w zakładach i konserwacją maszyn to:

Utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych to jeden z najbardziej istotnych obszarów każdej firmy z tej branży. Wymienione wyżej trudności generują powstawanie dodatkowych kosztów.

Efektywna produkcja, czyli maksymalna wydajność produkcji przy optymalnym zużyciu zasobów przedsiębiorstwa

Efektywna produkcja to wydajne wykorzystywanie zasobów w optymalnym czasie przy minimalizacji kosztów, jak i jednoczesnym maksymalizowaniu zysków.

Co ponadto należy wziąć pod uwagę?

Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym to droga do sukcesu dla wielu firm, ponieważ umożliwia uzyskanie produktów o wysokiej jakości w wyznaczonym czasie, zachowując przy tym konkurencyjne ceny. Dzięki temu firma osiąga zyski, ograniczając koszty produkcji oraz zdobywa uznanie klientów.

Jak InnerWeb wpływa na zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie produkcyjnym?

System InnerWeb posiada szeroką gamę funkcjonalności, które synergicznie pozwalają na poprawę organizacji pracy i uzyskanie lepszych efektów działalności przedsiębiorstwa. To, co wpływa na produktywne i wydajne utrzymanie ruchu w zakładach to m.in.:

Jeden system usprawnia szereg różnych obszarów w firmie. Codzienne procedury zajmują mniej czasu.

Zgłaszanie awarii

Pracownik zidentyfikował awarię maszyny. Jak szybko powiadomić o tym odpowiednie osoby? Wystarczy za pomocą kilku kliknięć w aplikacji wysłać zgłoszenie awarii do wyznaczonego pracownika. Dzięki temu reakcja jest szybka, a proces przebiega płynnie bez zbędnych przestojów. Nie trzeba także sprawować kontroli nad wykonywanym zadaniem w miejscu, gdzie jest ono prowadzone, bo w aplikacji widać postępy działania. Istnieje także możliwość dodania zdjęcia do zgłoszenia.

Przeglądy cykliczne

W zakładzie, w którym znajdują się setki, a nawet tysiące maszyn, na pracownikach spoczywa obowiązek regularnego przeprowadzania przeglądów. Pominięcie tego zadania może skutkować brakiem zweryfikowania usterki na czas. Zwiększa się wtedy ryzyko poważnej awarii i długiego przestoju. To generuje niepotrzebne koszty i spowalnia proces produkcji. W InnerWeb system przypomina o konieczności wykonania cyklicznych zadań, takich jak przeglądy maszyn. Co więcej, system uruchomi alarm, w sytuacji, gdy obchód nie zostanie wykonany, zatem ryzyko pominięcia tego ważnego działania w ciągu dnia jest znikome.

Raportowanie

Jeżeli pracownik wykona przegląd techniczny danej maszyny, może poinformować o tym przełożonych i współpracowników. W aplikacji można przesłać raport do poszczególnych osób z wykonanej pracy z uwagami na temat występujących defektów czy usterek oraz dokumentacją fotograficzną. Komunikacja jest niezwykle szybka i rzetelna.

Dokumentacja w lokalizacji

Pracownicy niejednokrotnie tracą za dużo czasu na odnajdywanie potrzebnych dokumentów technicznych czy instrukcji, co znacząco wpływa na czas wykonywania konserwacji. System InnerWeb rozwiązuje ten problem, bo będąc przy maszynie można zeskanować kod QR naklejony na niej i sprawdzić szczegółowo jej dokumentację. Co więcej, dane przypisuje się do konkretnego obszaru. Pracownik posiada dostęp do dokumentów przypisanych do lokalizacji, w której aktualnie się znajduje (łączy się z najbliższym nadajnikiem iBeacon). Może także wybrać interesujące go miejsce spośród dostępnych na liście lokalizacji. Wykorzystanie systemu InnerWeb pozwala na sięgnięcie po dokumenty w dowolnym czasie i dowolnym miejscu w zaledwie kilka sekund.

Uprawnienia pracowników

Skąd mieć pewność, że pracownik skierowany do wykonania określonego zadania, ma stosowne uprawnienia? Czy wciąż są ważne, czy ich data ważności wygasła? Wszystkie uprawnienia pracowników wprowadza się do systemu, dzięki czemu w kilkanaście sekund można sprawdzić kwalifikacje konkretnej osoby i zweryfikować czy może wykonywać poszczególne prace. To ważny element utrzymania ruchu, aby nie tracić czasu na mozolne poszukiwanie i sprawdzanie papierowej dokumentacji. Minimalizuje to także ryzyko skierowania do pracy osoby, która nie dysponuje niezbędnymi uprawnieniami.

Lokalizacja zasobów

W zakładzie pracy, który zajmuje dużą powierzchnię, a zadania wykonują tysiące pracowników, korzystając z setek maszyn i urządzeń, codzienny nadzór i odnajdywanie rzeczy i ludzi, stanowi nie lada wyzwanie. Rozwiązanie InnerWeb to geolokalizacja zasobów i koniec z marnowaniem czasu. Korzystanie z systemu daje dostęp do informacji, gdzie znajdują się sprzęty i maszyny oraz jak wygląda współpraca pomiędzy poszczególnymi pracownikami i zespołami — czy proces przebiega płynnie, czy występują przestoje. Kluczowe jest to, że InnerWeb umożliwia stały nadzór nad zachodzącymi procesami w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na Ziemi. Zgromadzone dane są magazynowane w jednym miejscu i mogą służyć do analizy i optymalizacji działań.

Wybierz InnerWeb i wprowadź postęp w Twoim zakładzie pracy