Sektor automotive

Zakłady pracy z branży automotive coraz częściej wprowadzają strategię działania „Just In Time”, której głównym założeniem jest minimalizacja straty czasu pracy m.in. na sprawy związane z biurokracją. Rozwiązanie InnerWeb pozwala na zautomatyzowanie procesu dostaw, optymalizacji logistycznej czy nadzór wszystkich koniecznych prac tak aby dostarczenie produktów do klienta odbyło się dokładnie na czas.

Stały dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o postępach w pracy pozwala kierownikom na realizację zamówień w sposób określony w umowach. Pozwól nam zautomatyzować procesy związane z procedurami określonymi w Twoim zakładzie pracy a my zagwarantujemy Ci szybszy przepływ wszystkich informacji.

Jeśli zastanawiasz się jak rozwiązać problem z:

InnerWeb gwarantuje dokładne raportowanie postępów prac w czasie rzeczywistym, powiadamiając o zakończeniu zdefiniowanych etapów. Nasza intuicyjna aplikacja mobilna pozwala na sprawne przyjmowanie i zdawanie zleceń oraz wgląd we wszystkie potrzebne na danym stanowisku informacje m.in. niezbędne instrukcje oraz pliki bez których praca nie była by możliwa.