Branża Spożywcza

Innerweb > Branża Spożywcza

Przemysł spożywczy jest to bardzo ważny dział gospodarki wielu krajów. Zajmując się wytwarzaniem produktów i półproduktów do spożycia musi sprostać wielu wyzwaniom  stawianym przez różnego rodzaju normy dopuszczające produkt dla konsumentów. 

Produkcja na tych zakładach podlega szczególnej organizacji co w znacznym stopniu utrudnia zarządzanie takim przedsiębiorstwem. Innowacyjny system InnerWeb wprowadza monitoring lokalizacji oparty na radionadajnikach Bluetooth, co pomaga efektywnie zarządzać zasobami materialnymi oraz ludzkimi na zakładach przemysłowych i podnosi poziom bezpieczeństwa na zupełnie nowy poziom. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą InnerWeb, która zapewnia zdalny monitoring operatorów maszyn oraz pozwala zarządzać pracą firm zewnętrznych.

InnerWeb® Sp. z o.o

https://innerweb.pl

e-mail: