Branża Spożywcza

Innerweb > Branża Spożywcza

Przemysł spożywczy jest to bardzo ważny dział gospodarki wielu krajów. Zajmując się wytwarzaniem produktów i półproduktów do spożycia musi sprostać wielu wyzwaniom  stawianym przez różnego rodzaju normy dopuszczające produkt dla konsumentów. 

Produkcja na tych zakładach podlega szczególnej organizacji co w znacznym stopniu utrudnia zarządzanie takim przedsiębiorstwem. Innowacyjny system InnerWeb wprowadza monitoring lokalizacji oparty na radionadajnikach Bluetooth, co pomaga efektywnie zarządzać zasobami materialnymi oraz ludzkimi na zakładach przemysłowych i podnosi poziom bezpieczeństwa na zupełnie nowy poziom. 

Zobacz też: