WYKRYWANIE BEZRUCHU PRACOWNIKÓW SAMOTNYCH

Bezpieczeństwo to jeden z najistotniejszych elementów każdego zakładu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik przewróci się, straci przytomność, zasłabnie… Jak szybko ktokolwiek się o tym dowie i odpowiednio zareaguje? Jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracownikom, którzy przebywają sami przy stanowisku pracy?

Wdrożenie rozwiązania w firmie z branży gospodarowania odpadami

Jednemu z naszych klientów jakim jest Zakład Gospodarki Odpadami, zaproponowaliśmy rozwiązanie tego problemu, które opiera się na funkcji geolokalizacji.

Wyzwania z jakimi mierzył się Klient:

  • Wielu pracowników na samodzielnych stanowiskach bez nadzoru
  • Brak dostatecznie szybkiej reakcji w nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Przebieg procesu wdrożenia systemu InnerWeb z funkcją wykrywania bezruchu

W odpowiedzi na występujący problem, zamontowaliśmy sieć radiolatarni na terenie całego zakładu. Przeprowadziliśmy także intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie zarządzania czujnikiem żyroskopu i akcelerometru w dostarczanych przez nas smartfonach, wzmacnianych na potrzeby przemysłowe. Dla pracowników, którzy pracują na samodzielnych stanowiskach bez innych osób, włączyliśmy tryb wykrywania bezruchu.

Rozwiązanie:

Zgodnie z ustaleniami z Klientem, ustawiono, że alarm o bezruchu uruchomi się po 20 sekundach od jego wykrycia. Wówczas pracownik może anulować powiadomienie lub potwierdzić pracę statyczną.

Potwierdzenie bezruchu spowoduje uruchomienie się trybu pracy statycznej, która będzie działać przez 15 min. i uśpi włączanie się powiadomień o bezruchu. Może to być np. przerwa w pracy, bądź praca przy komputerze. 

Po upływie kwadransa na nowo uruchomi się system alarmów, włączających się po 20 sekundach spoczynku. W sytuacji, gdy pracownik nie zareaguje na otrzymany alarm, osoba nadzorująca otrzyma powiadomienie.

Na czym polega wykrywanie bezruchu?

Obsługą systemu alarmowego zajmuje się pracownik ochrony, który w takiej sytuacji pojawienia się alarmu musi skontaktować się telefonicznie z pracownikiem. Jeśli nie jest on dostępny, to pracownik ochrony wysyła określone osoby we wskazaną lokalizację, aby zweryfikować zagrożenie.

Moduł bezruchu jest istotną funkcją dla pracowników samodzielnie wykonujących pracę, zapewniając im wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko zareagować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, kiedy wielokrotnie liczą się sekundy. W systemie istnieje możliwość konfiguracji czasu, po którym ma się włączyć alarm, powiadomienie w momencie wykrycia bezruchu.

Na czym polega wykrywanie bezruchu?

  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników, wykonujących prace samotnie i w miejscach niedostępnych
  • Możliwość natychmiastowej reakcji w momencie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika
  • Możliwość zastąpienia Systemem Wykrywania Bezruchu dwuosobowego zespołu, w którym wymagane zadania może zrealizować tylko jedna osoba.

Automatyczne wykrywanie bezruchu i natychmiastowe powiadomienia poprawiły skuteczność i efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem. To doskonały przykład, jak zastosowanie technologii może istotnie poprawić standardy bezpieczeństwa w miejscach pracy.