Mikronawigacja w przestrzeniach publicznych – Warszawa

Rok 2023 będzie obfity w nowe wyzwania i przedsięwzięcia. Jednym z nich jest projekt oparty na mikronawigacji w przestrzeniach publicznych dla miasta stołecznego Warszawy, którego realizację zespół InnerWeb rozpocznie najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego.

Projekt polega m.in. na wprowadzeniu rozwiązań z udogodnieniami dla osób niewidomych, aby umożliwić im swobodne poruszanie się w przestrzeni publicznej i samodzielne załatwianie codziennych spraw. Projekt obejmuje prawie 100 obiektów użyteczności publicznej: około 60 urzędów i miejsc publicznych oraz wszystkie stacje metra.

InnerWeb w roli podwykonawcy realizuje pełny zakres przetargu na budowę systemu mikronawigacji w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) na zlecenie spółki MobileMS od czerwca 2022 roku. Dostarczamy technologię tj. wszystkie nadajniki (ibeacony) do wskazanych miejsc i obiektów oraz oprogramowanie. Zadanie zostanie zrealizowane wspólnie z partnerami – spółką SoniqSoft oraz Appvinio. Nad systemem w całości pracuje prawie pięćdziesięcioosobowy zespół programistów, inżynierów i specjalistów.

„Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.”

„E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.”