Publikacje

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Zarządzanie uprawnieniami pracowników

Dokładna analiza procesu i wypływu, jaki na przeciętny dzień pracy wnosi stosowanie papierowych pozwoleń na pracę, pozwala wyobrazić sobie jak może wyglądać postęp. Dostępne są już narzędzia wspomagane technologią, które zupełnie odmieniają ten proces. Zestawienie kosztów – zysków i strat – jest jedyną drogą do tego aby wyrwać się z oków biurokracji. Rok rocznie wiele powtarzalnych procesów, które można już zautomatyzować, nadal pozostają w swojej pierwotnej formie. Kształtują one dzień pracy wielu inżynierów i specjalistów w przemyśle. Wprowadzenie postępu jest niejednokrotnie postrzegane w kategoriach kosztów. Zwrot z takiej inwestycji powinien nastąpić w krótkim czasie.

Czytaj więcej >>
Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Identyfikacja osób podczas ewakuacji

Ewakuacja z miejsca pracy to sytuacja nadzwyczajna, wynikająca z wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Dużą rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa odgrywa profil działalności danej firmy. W jednych zagrożenia są znikome, natomiast w drugich wielce prawdopodobne. Każdy pracodawca musi jednak przygotować scenariusze takich zdarzeń. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo od tego będzie zależeć bezpieczeństwo i życie ludzi. Trzeba wyznaczyć wyjścia i drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórek, koordynatorów nadzorujących cały ten proces oraz przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne.

Czytaj więcej >>

Wirtualny Skan 3D zakładu

Nasze artykuły w dość szczegółowy i obrazowy sposób przedstawiają wizję przemysłu przyszłości. Nie zatrzymujemy się w niej ani na krok. Wiemy, że codziennie powstają nowe potrzeby i ich rozwiązania. Dlatego w InnerWeb® znajdziemy rozwiązania potrzeb dzisiejszego pracownika. W dobie galopującego Internetu Rzeczy wyławiamy rozwiązania, które warto posiadać już teraz w wachlarzu swoich narzędzi pracy. Stworzona przez nas aplikacja mobilna na telefon to początek InnerWeb®, a dzisiejsza technologia LIDAR jest jego kolejnym uzupełnieniem. Dzięki naszemu rozwiązaniu możemy zacząć zarządzać z telefonu zakładem przemysłowym i widzieć go tak jak go pamiętamy.

Czytaj więcej >>
Analityka ruchu

Analityka Ruchu

Sprawne zarządzanie zespołem ludzi, stanowi bardzo duże wyzwanie dla niejednego menedżera. Zakłady przemysłowe zatrudniają często po kilka tysięcy osób. Są to w większości pracownicy zatrudnieni na stałe, jak również pracownicy kontraktowi firm zewnętrznych, realizujący zlecone im zadania. Przy takiej ilości osób nietrudno popełnić jakiś błąd. Oczywiście, wszystkich tych pracowników można podzielić na osoby pracujące: umysłowo, umysłowo-fizycznie czy fizycznie. Każda grupa ma swojego menedżera, którego zadaniem jest właściwa koordynacja pracy.

Czytaj więcej >>