Zarządzasz zakładem podwyższonego ryzyka?

Jeśli przy odpowiedzi, na którekolwiek z wyżej wymienionych pytań musiałeś się choć chwilę zastanowić to mamy dla Ciebie rozwiązanie, które pomoże Ci usprawnić wszystkie te procesy.

Innowacyjne rozwiązanie InnerWeb pozwoli Ci usprawnić proces organizacji pracy i zarządzaniu procesami w Twoim zakładzie. Zwiększ produktywność przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz maszyn w całym zakładzie. Dzięki radiolatarniom Bluetooth, każda maszyna/osoba/lokalizacja na hali posiada swoją historię prac i pozwala na śledzenie pracowników wykonujących swoje obowiązki w danej lokalizacji.

Zakłady przemysłowe przechowujące substancje niebezpieczne i używające ich w procesie produkcji już na etapie planowania inwestycji zobowiązane są do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnego z wymaganiami dyrektywy Seveso III.