Zarządzanie kryzysowe i ewakuacja

Zarządzanie kryzysowe od zawsze wiązało się z pewnymi trudnościami. Głównym celem wszelkich podejmowanych działań jest zapewnienie jednej z najbardziej istotnych wartości dla człowieka jaką jest bezpieczeństwo.

InnerWeb dostarcza wielu narzędzi, które to z sukcesem mogą zostać wdrożone do systemu aby poprawić BHP zakładu. Kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania naszego systemu jest szybki obieg informacji. Dzięki aplikacji mobilnej wszyscy pracownicy są informowani o zagrożeniach w trybie natychmiastowym. Dodatkowo wiedza o lokalizacji pracowników pozwala na szybką interwencję w momentach zagrożenia.

Technologia RFID, iBeacon oraz nowoczesne oprogramowania w ramach Przemysłu 4.0 pomagają rozwiązać ten problem. Rozwiązania RFID dają dostęp tylko do informacji, w którym regionie ktoś był i jest to technologia pasywna. System oparty na iBeaconach jest technologią aktywną umożliwiającą znacznie szersze wykorzystanie oprócz dokładnego przedstawienia lokalizacji osób.